Tıbbi Birimler

Üroloji Hastalıkları

 • İktidarsızlık
 • Ereksiyon Problemi
 • Şok Dalga Tedavisi
 • ESWT
 • Kısırlık Tedavisi
 • Prostat Ameliyatları (Lazer ile)
 • Üretra Darlığı Operasyonu
 • Sünnet
 • İnmemiş Testis Operasyonları
 • Mesane Tümörü Operasyonu - Mesane Taşı
 • Hidrosel - Verikosel
 • İdrar Kaçırma Operasyonları
 • Sistoskopi
 • Taş Hastalıkları (Lazer ile)
 • Böbrek taşı ameliyatları

Sertleşme problemi

40 yaş üzeri erkeklerde sıklıkla görülen bir durumdur.
Bu hastalık hastalarım çok büyük bir oranında atar damarlardaki yetersizlik nedeniyle oluşmaktadır.
Sigara, alkol, aşırı kilo, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, koroner kalp hastalığı, kolesterol yüksekliği ve periferik arter hastalıkları sertleşme problemi için risk faktörleridir.
Sertleşme problemi tedavisinde uzun yıllardır ilaç tedavisi, vakum tedavisi ve çeşitli ameliyatlar kullanılmaktadır. Son yıllarda kullanılmaya başlayan PRP ve şol dalga tedavileri giderek daha çok kabul görmeye başlamıştır. Bu tedaviler penis dokusunda yeni damar oluşumu ile sonuçlanan etkiler oluştururlar. Bu şekilde hastalığın nedenini düzeltmeye yönelik bir tedai uygulanmış olur.

Avrupa Üroloji Derneği sertleşme bozukluğunun tedavisinde Şok Dalga Tedavisini ilk seçenek olarak sunmaktadır.

Şok Dalga Tedavisi

 • Her hastaya uygulanabilir
 • Yan etkisi yoktur
 • Uygulama için özel bir hazırlık gerektirmez
 • Ağrı oluşturmaz
 • Hastalığın nedenini düzelmeye yöneliktir
 • Haftada bir kaç kez uygulanan seanslar halinde yapılır
 • Seanslar 20 dakika kadar sürer
 • Etkisi 4-6 hafta sonra ortaya çıkar

Şok dalga tedavisi ile yeni damar oluşumu.

Blog

PRP Tedavisi

Son yıllarda kullanılmaya başlanan yeni tedavi yöntemlerinden birisi de PRP tedavisidir. Pek çok ülkede P-Shot tedavisi olarak bilinen bu tedavi yöntemi hızla yaygınlaşmaktadır.

Tıbbın diğer alanların da da kullanılmakta olan PRP tedavisi şöyle uygulanır. Önce hastadan yeterli miktarda kan alınır. Daha sonra alınan kan santrifüz edilerek hücreler tüpün alt kısmına çöktürülür. Tüpün üst bölümünde kalan plasma kısmı ve orta bölümde yoğunlaşan trombosit hücreleri iki enjektöre çekilir. Hazılanan plasma çok ince enjektörler aracılığı ile penisin iki tarafına enjekte edilir.

PRP tedavisi şok dalga tedavisi gibi tek başına etkili bir yöntemdir. Ancak bu iki yöntemin birlikte uygulanmasının beklenen etkiyi daha da artırdığı yolunda yayınlar bulunmaktadır.

Blog
Blog
Blog
Blog

ESWT (Düşük Yoğunluklu Şok Dalga Tedavisi)

Blog
Blog
Blog
Blog
Blog
Blog