Tıbbi Birimler

Radyoloji

  • CR: Bilgisayarlı tüm vücut röntgen incelemesi
  • CT: Tüm vücut tomografik inceleme ve tanı
  • Doppler - Tüm Vücut Doppler (4 Boyutlu)
  • II. Düzey Obstetrik Dagler
  • Usg - Tüm Vücut Ultrason Tetkikleri
  • Yenidoğan Kalça Usg
  • Çeşitli Baş Ağrıları
  • Epileptik Rahatsızlıklar ve Unutkanlıkları (Alzheimer, Bunama vb.)